Ühtegi broneeringut ei leitud.

Privaatsuspoliitika

Isikuandmete kaitse

Lydiani broneerimissüsteem töötleb Teie isikuandmeid eelkõige seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks. 

Teie isikuandmete käitlemise eesmärgiks on meiepoolse teenuse osutamine – näiteks uudiskirja saatmine Teie nõusolekul, ekskursioonil või üritusel Teile koha reserveerimine, sündmuse meeldetuletuse, tagasiside kirja saatmine või muu info vahetuse pidamine ürituse toimumise eesmärgil.
Uudiskirja tellijate isikuandmeid kasutame ainult tellitud uudiskirja saatmiseks. 
Meie üritustele ja ekskursioonidele registreerunute isikuandmeid kasutame ainult vastava sündmuse osalejate nimekirja koostamiseks või tungival vajadusel registreerunuga kontakteerumiseks.

Palume arvestada, et avalikel üritustel võib esineda olukord, et tehakse fotosid või filmitakse üritust. Neid jäädvustusi võidakse kajastada avalikult muuseumi kodulehel, meediakanalites, trükistes või üritust puudutavates uudistes. Isikuandmete kaitse seaduse § 11 kohaselt ei kehti teavitamiskohustus avalike ürituste puhul, mille avalikustamise eesmärgil jäädvustamist võib mõistlikult eeldada.  Taoliste foto- ja videomaterjalide puhul võib olla meie poolt kehtestatud alatine säilitamistähtaeg.

Kui leiate, et Teie isikuandmete töötlemiseks puudub meil seaduslik alus, võite nõuda andmete töötlemise lõpetamist, piiramist või andmete kustutamist. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Selleks esitage meile allkirjastatud taotlus oma andmete saamiseks.

Kõigis küsimustes, mis on seotud teie isikuandmete töötlemisega Lydiani broneerimissüsteemis, saate ühendust võtta üldisel e-posti aadressil info@getlydian.com.