Tagasi Eesti Loodusmuuseum
Bioloogia Loodus Loomariik Ökoloogia Selgrootud

Kuuejalgsete maailmas nelja putukaseltsi näitel

Kestus

60 min

Tüüp

Muuseumitund

Sihtgrupid

III kooliaste

Keeled

eesti

Hind

7.-9. klass - 7.00/inimene

Tasuta saatjad (max 2) - 0.00/inimene

Õppeprogramm annab ülevaate neljast tuntumast putukaseltsist: liblikalistest, mardikalistest, kahetiivalistest ja kiletiivalistest. Programmis tutvustatakse õpilastele interaktiivses vormis näitevahendite (herilasepesa, putukakollektsioonid jm) abil putukate mitmekesisust Eesti looduses ning nende kohastumusi elukeskkonnaga. Lisaks antakse ülevaade putukate osast looduses ja inimtegevuses. Stereomikroskoobi abil võrreldakse 4 seltsi esindajaid välistunnuste alusel ning lähemalt uuritakse suiste ehituse seoseid toitumisviisiga (suiste preparaatide demonstreerimine).

Toimumise aeg