Tagasi

Kiek in de Köki kindlustustemuuseum

Linnamüüri jälgedes

Kestus

90 minutit

Tüüp

Orienteerumismäng

Sihtgrupid

III kooliaste, Gümnaasium

Keeled

eesti

Hind

Õpilane - 3.00/inimene

Saatja - 0.00/inimene

Põnev ja hariv võistkondlik orienteerumismäng on mõeldud põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele, kuid sobib ka täiskasvanuile meelelahutuseks ja ajalooteadmiste värskendamiseks.

Mängus tutvutakse Tallinna ajaloolise linnamüüri ja selle tornidega. Mäng toimub Loquiz’ äpis. Mängides on vaja vastata küsimustele või lahendada kergemaid ülesandeid ajaloo ja põnevate legendide teemal. Võistkonnad alustavad ja lõpetavad mängu Kiek in de Köki suurtükitornis.

Maksimaalne osalejate arv on 30 õpilast

EESMÄRK: õppida tundma vana Tallinna ajalugu, tutvuda keskaegsete tornide ja linnamüüriga

MÄRKSÕNAD: vana Tallinn, legendid, linnamüür, keskaegsed tornid, ajalugu, rühmatöö, õuesõpe, liikumismäng

LÕIMING: ajalugu, ühiskonnaõpetus (rühma- ja meeskonnatöö)

 

 

Toimumise aeg