Tagasi Eesti Loodusmuuseum

Selgrootutest Eestis – lülijalgsed ja limused (väikeklassile)

Kestus

60 min

Tüüp

Muuseumitund

Sihtgrupid

III kooliaste

Keeled

eesti

Hind

8. klass - 7.00/inimene

Tasuta saatjad (max 2) - 0.00/inimene

Elurikkust tutvustav ja väärtustav programm võimaldab õpilastel praktilise töö käigus uurida  lähemalt 4 erinevat selgrootute rühma: putukaid, vähilaadseid, ämblikulaadseid ja limuseid. Programm sobib väikeklassile, kuni 16 õpilast.

Paaristöös õpitakse stereomikroskoobi abil eristama erinevaid lülijalgsete rühmi välistunnuste alusel, eraldi uuritakse putukate suuaparaati ja selle seost toitumisega. Lisaks tulevad vaatluse alla ka teod, keda määratakse ja rühmitatakse. Vaatlus- ja märkamisoskust aitab arendada mageveekarpide võrdlemine. Tunni põhirõhk on küll lülijalgsetel ja limustel, kuid et paremini mõista selgrootute mitmekesisust ja osa looduses, avastavad ning rühmitavad õpilased ka mullas elavaid selgrootuid.

Toimumise aeg